5 sai lầm tai hại khi dùng ấm siêu tốc vừa tốn điện vừa gây cháy nổ cao