7.000 đôi giày của trẻ em Mỹ thiệt mạng vì súng đạn phủ kín Đồi Capitol

Bãi cỏ trước Đồi Capitol, trụ sở quốc hội Mỹ, phủ kín 7.000 đôi giày của trẻ em chết vì bạo lực súng đạn kể từ năm 2012 tới nay.

Đồi Capitol phủ kín giày của trẻ em Mỹ thiệt mạng vì súng đạn     Đồi Capitol phủ kín giày của trẻ em Mỹ thiệt mạng vì súng đạn

 Hồng Hạnh (theo SBS)